On-line přihláška

Kapacita sálu naplněna.

Registrace na akci uzavřena 6.3.2023.

Registrace na místě nebude možná.