Odborný program

Pátek 14. 4. 2023

08.00 16.00 Registrace
09.00 – 09.05
Slavnostní zahájení
  Fichtl Marek
 
09.05 – 09.15


 
Xalatan/Xalacom – výročí v léčbě glaukomu
Pešková Hana - Praha 
Přednáška s laskavou podporou společnosti Viatris
 
09.15 – 11.00
Kazuistická sdělení
předsedající: Skorkovská Karolína, Marešová Klára, Samková Klára, Fichtl Marek
>
 
Léčebné možnosti primárního glaukomu s otevřeným úhlem při selhání chirurgie ab externo
Rezková Lucie - Praha
>
 
PRELEX s překvapením
Skorkovská Karolína - Brno
>
 
Sledování a management sekundárního uveitického glaukomu
Škrlová Eva - Praha
>
 
Dlouhodobá léčba sekundárního glaukomu u uveitidy spojené s Fuchsovou heterochromní iridocyclitidou
Karkanová Michala - Brno
>
 
Uveitida v 90 letech?
Fedor Miroslav - Brno
>
 
Sekundární glaukom při ICE syndromu
Lahodová Kristýna - Praha
>
 
Jednostranná výrazná elevace nitroočního tlaku u ženy středního věku
Rohanová Lucie - Ostrava
>
 
Chirurgické řešení primárního vrozeného glaukomu
Rambousek Jan - Praha

11.00 – 11.15
 

přestávka
 
11.15 – 11.25


 
V hlavní roli: Léčba glaukomu bez konzervantů
Beroušková Barbora, Fichtl Marek - Praha
Přednáška s laskavou podporou společnosti Santen
 
11.30 – 11.45
Předání Výroční Ceny ČGS za rok 2022
11.45 – 12.00
Řádná členská schůze ČGS
12.00 – 13.00
oběd
 
13.00 – 13.20
Sympozium společnosti Thea – Glim Care
  Vedlejší účinky antiglaukomatik
Skorkovská Karolína - Brno
   
13.30 – 15.30
Současné trendy v diagnostice normotenzního glaukomu a neuroprotekci
předsedající: Pešková Hana, Kuběna Tomáš
>
 
Normotenzní glaukom - jeho úskalí a co můžeme nabídnout. Kazuistiky
Sováková Ivana - Plzeň
>
 
Normotenzní glaukom: některé rizikové faktory a jejich vyšetření
Čmelo Jozef - Bratislava
>
 
Změny biomechanických vlastností oční stěny u normotenzního glaukomu
Kuběna Tomáš - Zlín
>
 
Je „normotenzní glaukom“ glaukomem?
Lešták Ján - Praha
>
 
Retinální gangliová buňka
Fillová Dana - Praha
>

 
Neuroprotekce u glaukomu
Pešková Hana - Praha
 
15.30 – 15.40

 
Současné trendy ve farmakoterapii glaukomu
Škrlová Eva - Praha
Přednáška s laskavou podporou společnosti Bausch+Lomb 

15.40 16.00
 

přestávka
 
16.00 – 17.00
Současné možnosti chirurgické léčby glaukomu
 
partneři bloku Alcon, Santen, Videris

>

Chirurgická léčba glaukomu – novinky
Fichtl Marek - Praha
>

 
Implantát Express v klinické praxi
Marešová Klára - Olomouc
Přednáška s laskavou podporou společnosti Alcon
>


 
Deep sclerectomy with a nonabsorbable uveoscleral implant Esnoper Clip
Pau Romera Romero, Jessica Botella García, Jordi Loscos Arenas
Department of Ophthalmology, University Hospital Trias i Pujol, Autonomous University of Barcelona, Barcelona, Spain
Přednáška s laskavou podporou společnosti Videris
>

 
Použití Ex-Press implantátu u pacientů se sekundárním glaukomem po pars plana vitrektomii se silikonovým olejem
Magera Lukáš - Praha
>

 
Preserflo microshunt v chirurgii primárního glaukomu
Fichtl Marek - Praha
Přednáška s laskavou podporou společnosti Santen
>

 
Onalene OEX-1 a jeho použití v chirurgii glaukomu dětí a dospělých
Fichtl Marek, Mareš Jan - Praha
Přednáška s laskavou podporou společnosti Videris
>

 
MIMS® Minimally Invasive Micro Sclerostomy – nová možnost v chirurgické léčbě glaukomu
Fitzpatrick Stephen, Wencl Lukáš - Praha
Přednáška s laskavou podporou společnosti Bausch+Lomb
 
Diskuze
   
   

Sobota 15. 4. 2023

08.00 12.00 Registrace
08.30 – 14.30
Mikrochirurgie glaukomu 
předsedající: Fichtl Marek, Marešová Klára
08.30 – 09.00 Role cyklofotokoagulace v léčbě glaukomu 
  Rezková Lucie, Fichtl Marek, Nutterová Elena, Mareš Jan
  Mikropulzní cyklofotokoagulace a její uplatnění v algoritmu terapie glaukomu
Nutterová Elena, Pitrová Šárka - Praha
09.00 – 09.10


 
MIGS 2023
Marešová Klára - Olomouc
Fichtl Marek - Praha
Přednáška s laskavou podporou společnosti Thea – Glim Care
09.15 – 09.30
 
Historie antiglaukomové chirugie
Kuběna Tomáš - Zlín
09.30 – 09.45
přestávka
 
09.45 – 10.45

 
Trabekulektomie - zlatý standard antiglaukomové chirurgie.
Indikace, předoperační příprava, techniky operace.

Marešová Klára - Olomouc
10.45 – 11.30
 
Trabekulektomie: Pooperační péče, možné komplikace a jejich řešení
Škrlová Eva, Fichtl Marek, Rezková Lucie, Růžičková Eva - Praha
11.30 – 11.45 Náhradní členská schůze ČGS    
11.45 – 13.00
oběd
 
13.00 – 13.30

 
Neperforující operace glaukomu
Baxant Alina Dana, Fichtl Marek - Praha
Studený Pavel - Karlovy Vary
13.30 – 14.00
 
Přehled minimálně invazivní chirurgie glaukomu
Liehneová Ivana, Bezděková Jana - Ústí nad Labem
14.00 – 14.15
 
Časná chirurgie čočky u očí s glaukomem úzkého úhlu a u očí s PEX syndromem
Martin Fučík - Praha
14.15 – 14.30
 
Drenážní implantáty – makroinvazivní operace glaukomu
Martin Fučík - Praha
   
   

POSTERY

>
 
Glaukom, zrak, řízení vozidel a s tím související zabezpečení zdravotnických prostředků s měřicí funkcí
Rybář Jan, Onderčo P., Smetánka A., Bartalos B. - Bratislava
>

 
Zařízení na měření biomechnických vlastností rohovek, resp. umělých očních rohovek
(pro etalonové zařízení
s modelovým okem)
Rybář Jan, Bachratý M., Miček A., Hučko B., Ďuriš S., Onderčo P., Smetánka A. - Bratislava
   
14.30 Zakončení
   


změna programu vyhrazena