Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 


jménem výboru České glaukomové společnosti si Vás dovoluji pozvat na tradiční jarní setkání oftalmologů se zájmem o problematiku glaukomu – Pražské glaukomové dny v hotelu Artemis.

Hlavními tématy této odborné akce budou

  • novinky v oblasti problematiky diagnostiky a léčby normotenzního glaukomu
  • trendy v konzervativní léčbě glaukomu
  • problematika neuroprotekce
  • setkání s odborníky nad zajímavými kazuistikami

Obsáhlé a zajímavé téma chirurgické léčby glaukomu se letos poprvé v rámci tradiční jarní akce ČGS přesune do druhého dne akce, tedy do soboty.

Zájemci se mohou též zúčastnit Glaukomové školy, jejíž součástí bude wetlab s nácvikem operačních technik glaukomové chirurgie pod vedením zkušených glaukomových chirurgů. Teoretická část akce bude doplněna edukačními kurzy s tematikou pooperační péče o pacienty po chirurgické léčbě glaukomu.

Tato část odborného programu je organizovaná jako samostatná doprovodná akce kongresu, na kterou je nutné se přihlásit. Počet míst je z kapacitních důvodů omezen.

Věřím, že toto tradiční pražské setkání bude pro Vás zajímavou příležitostí k získání nejnovějších poznatků a informací v problematice diagnostiky a léčby glaukomového onemocnění, ale také příležitostí k zajímavým diskusím s kolegy.
 

Milé kolegyně a kolegové, doufám, že připravený program bude pro Vás zajímavý a přínosný po stránce odborné i společenské.


Těším se na setkání s Vámi

Marek Fichtl