Registrační poplatky

Pražské glaukomové dny

typ/platba  platba do 15. 3.  platba od 16. 3. a na místě
 člen ČGS   2.800,-    3.000,-
 člen ČGS do 35 let   2.200,-    2.400,-
 nečlen   3.200,-     3.400,-
 nečlen do 35 let   2.600,-    2.800,-

Glaukomová škola - wetlab

  • počet míst je omezen
  • bude probíhat paralelně s odborným programem oba dny - v pátek i v sobotu
  • potvrzení o přijetí a Výzva k platbě Vám bude zaslána nejpozději v březnu
  • Váš datum a čas wetlabu bude stanoven před konferencí
wetlab - 14. a 15. 4. 2023   cena za wetlab
člen ČGS   3.000,-
nečlen ČGS   3.500,-

 


Platba v hotovosti při registraci je možná pouze v českých korunách.


Registrace účastníků

Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře obdrží účastník "Výzvu k platbě - potvrzení o přijetí přihlášky".
Pro stanovení výše poplatku je rozhodující datum úhrady poplatku.
Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet akce.

Účastnický poplatek zahrnuje

  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu firem
  • kongresové tiskové materiály
  • potvrzení o účasti
  • pro registrované účastníky je zajištěno průběžné občerstvení

Daňový doklad

Po obdržení platby Vám bude daňový doklad odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 

Zrušení registrace
Organizační agentura musí být informována o zrušení účasti na akci písemně na e-mail produkce@bpp.cz
Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.

 

Při zrušení registrace budou uplatněny následující storno podmínky
termín zrušení storno poplatek
do 31. 3. 2023 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 200,- Kč
od 1. 4. 2023      100 %