Glaukomová škola - Wetlab

Milé kolegyně a kolegové,

v letošním roce se tradiční jarní Pražský glaukomový den rozrostl na dny dva. Součástí Pražských glaukomových dnů bude jak teoretická příprava týkající se antiglaukomové operativy -  přednášky, workshopy,  tak pro omezený počet lékařů i možnost přípravy praktické – wetlaby na prasečích bulbech. Celý druhý den bude věnován chirurgické léčbě glaukomu.
Wetlabu s možností nácviku chirurgie na prasečích očích pod vedením zkušených operatérů glaukomu bude probíhat po oba dny. Jedná se o cennou příležitost, jak si osvojit mikrochirurgické operační techniky ještě před zahájením vlastní operativy na operačním sále u reálných glaukomových pacientů. Wetlab je určen zvláště pro mladé lékaře se zájmem a budoucí možností operativy glaukomu na vlastním pracovišti. Doufáme, že takto pomůžeme mladým lékařům v jejich nelehkých chirurgických začátcích. Wetlab není identický s operačním sálem, prasečí oči mají poněkud jinou sklerální rigiditu, ale odpadá celá řada stresujících faktorů a zkušenosti získané tímto způsobem jsou velmi cenné a mohou tvořit základ pro budoucí reálnou operativu glaukomu.
Doufáme, že tato akce položí úspěšný základ pro rozvoj školy chirurgie glaukomu pro mladé kolegy.

Kapacita akce je omezena, aby se zkušení lektoři mohli frekventantům v dostatečné míře věnovat, důraz bude též kladen na techniku šití pod operačním mikroskopem, která tvoří základ antiglaukomové operativy.

Za organizační výbor
Marek Fichtl


Glaukomová škola - wetlab

  • počet míst je omezen
  • bude probíhat paralelně s odborným programem oba dny - v pátek i v sobotu
  • potvrzení o přijetí a Výzva k platbě Vám bude zaslána nejpozději v březnu
  • Váš datum a čas wetlabu bude stanoven před konferencí
     
wetlab - 14. a 15. 4. 2023   cena za wetlab
člen ČGS  3.000,- Kč
nečlen ČGS  3.500,- Kč